Informacje o terapii NanoTherm® w leczeniu guzów mózgu

 

Terapia NanoTherm®, jest terapią dedykowaną pacjentom cierpiącym z powodu guzów mózgu. Terapia ta działa na guzy od wewnątrz i może być ona stosowana, jako monoterapia, lub być łączona z chemioterapią i/lub radioterapią w celu wzmocnienia skuteczności tych metod leczenia.

Terapia NanoTherm® polega na wstrzyknięciu do guza płynu o właściwościach magnetycznych, który następnie rozgrzewany jest za pomocą bardzo szybko zmieniającego się pola magnetycznego. W wyniku działania powstałego ciepła, komórki nowotworowe zostają zniszczone lub uwrażliwione na dalsze metody leczenia, takie jak radioterapia i/lub chemioterapia, dzięki czemu ich skuteczność wzrasta.

Terapia NanoTherm® była klinicznie testowana na ok. 90 pacjentach z guzami mózgu oraz 80 pacjentach z innymi rodzajami nowotworów, takimi jak rak trzustki, rak prostaty czy rak przełyku.

Firma MagForce AG otrzymała w Niemczech oraz w 27 innych państwach członkowskich Unii Europejskiej oznaczenie CE (rodzaj Unijnej certyfikacji) w zakresie leczenia nowotworów mózgu Terapią NanoTherm®.

Opublikowane w literaturze naukowej korzyści z połączenia Terapii NanoTherm® z zewnętrznym promieniowaniem jonizującym przedstawione zostały na Rycinie 1.

Rycina 1: Opublikowane korzyści z połączenia Terapii NanoTherm® ze standardowymi metodami leczenia

Przebieg Terapii NanoTherm®

Terapia przebiega w sposób następujący:

1. Usunięcie elementów metalowych, znajdujących się w pobliżu guza.

Materiały metalowe znajdujące się w odległości do ok. 40 cm od guza muszą zostać zastąpione materiałami niemetalowymi, ponieważ wszelkie materiały metalowe uległyby rozgrzaniu w trakcie przeprowadzania Terapii NanoTherm®. Do tego typu materiałów zwykle zaliczają się klipsy tytanowe (w kościach czaszki), metalowe wypełnienia zębów, koron oraz implantów, protezy stawów barkowych, rozruszniki serca i defibrylatory. Biuro obsługi Pacjenta firmy MagForce oferuje pomoc w razie konieczności przeprowadzenia usług dentystycznych.

2. Wprowadzenie nanocząsteczek do wnętrza guza:

W celu zaplanowania przebiegu całej procedury pierwszym krokiem Terapii NanoTherm® jest zwykle określenie rozmiarów guza, wykorzystując metody obrazowania (np. rezonans magnetyczny (MR) i/lub pozytonową tomografię emisyjną (PET), w połączeniu z tomografią komputerową (TK) lub przez jednoczesne wykorzystanie kilku z tych metod).

Otrzymane wyniki obrazowania wykorzystuje się do określenia dawki i dokładnego miejsca do wstrzyknięcia płynu o właściwościach magnetycznych wewnątrz guza.

Płyn o właściwościach magnetycznych wprowadzany jest do guza za pomocą małoinwazyjnego zabiegu chirurgicznego, a następnie w miejscu poddanym leczeniu umieszczony zostaje cewnik, co pozwala na bezpośredni pomiar temperatury w trakcie termoterapii.

3. Termoterapia w NanoActivator®:

NanoActivator® to urządzenie skonstruowane specjalnie na potrzeby terapii NanoTherm®. Generuje ono jednorodne zmienne pole magnetyczne, które zostało dostrojone do cząsteczek NanoTherm®.  W trakcie zabiegu pacjent leży na stole urządzenia NanoActivator®. Ruchomy stół umożliwia dostosowanie położenia głowy pacjenta w ten sposób, by zmaksymalizować efektywność terapii i zminimalizować odczuwany przez pacjenta dyskomfort. Terapia NanoTherm® przeprowadzana z wykorzystaniem NanoActivator® jest obecnie oferowana przez sześć niemieckich szpitali.

Terapia NanoTherm® jest obecnie dostępna w Berlinie, Kilonii, Kolonii, Münster, Getyndze oraz we Frankfurcie nad Menem.

 

4. Działania niepożądane terapii:
W trakcie trwania zabiegu i/lub po jego przeprowadzaniu w urządzeniu NanoActivator® zaobserwowano następujące działania niepożądane: pocenie się, uczucie gorąca w miejscu zabiegu oraz ogólnie, niewielki wzrost temperatury ciała (do 38 ºC), przyśpieszone tętno (tachykardia), bóle głowy oraz podwyższone ciśnienie krwi.  Zaobserwowane drgawki i zaburzenia motoryczne/hemipareza wystąpiły u pacjentów w większości jeszcze przed rozpoczęciem leczenia z wykorzystaniem terapii NanoTherm®.  Ponadto, u części pacjentów zaobserwowano wzrost temperatury ponad 38 ºC oraz obniżone ciśnienie krwi (hipotensja).  Nie zaobserwowano żadnych reakcji uczuleniowych lub alergicznych w dotychczas przeprowadzonych badaniach klinicznych.

Poniżej przedstawiono przebieg terapii trzech pacjentów, by ułatwić zrozumienie procesu leczenia.

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się jak Terapia NanoTherm® może pomóc w Państwa sytuacji zdrowotnej prosimy dzwonić pod darmowy numer
  
                              +800-MAGFORCE (+800-62 43 67 23) 

z krajów Polska, Austria, Czechy, Francja, Hiszpania, Niemcy, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania, Włochy

lub bezpośrednio na numer telefonu dostępny w języku polskim:

                                          +49 30 – 30 83 80 – 72 

Alternatywnie proszę do nas napisać na adres email i Biuro Obsługi Pacjenta MagForce wyśle Państwu dodatkowe spersonalizowane informacje i wyjaśni, jak Terapia NanoTherm® może byc zastosowana w Państwa przypadku.

Świadectwo pacjenta

 

Kontakt

Darmowy numer

+800-MAGFORCE (+800-62 43 67 23)

(Polska, Austria, Czechy, Francja, Hiszpania, Niemcy, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania, Włochy)

lub bezpośrednio na numer telefonu dostępny w języku polskim:

+49 30 – 30 83 80 – 72.


Alternatywnie proszę do nas napisać na adres email
.