So erreichen Sie uns:

Gebührenfreie Rufnummer

Österreich, Tschechien, Frankreich, Deutschland, Italien, Polen, Spanien, Schweiz, Türkei und Großbritannien
00 800 624 367 23
+ 800 MAGFORCE
Vereinigte Staaten, Kanada, Guam, Puerto Rico und US-Jungferninseln
00 844 833 9623
Rufnummern weitere Länder
Nachricht schreiben
How to reach us:

Toll-free phone number

Austria, Czech Republic, France, Germany, Italy, Poland, Spain, Switzerland, Turkey and Great Britain
00 800 624 367 23
+ 800 MAGFORCE
United States, Canada, Guam, Puerto Rico and US Virgin Islands
00 844 833 9623
Phone numbers for other countries
Write a message

Kryteria wykluczające z Terapii NanoTherm®

Kryteria wykluczające z Terapii NanoTherm®"

Szczegóły dotyczące terapii NanoTherm®

W zależności od uznania neurochirurga, płyn NanoTherm® zawierający nanocząsteczki magnetyczne jest wstrzykiwany do guza lub aplikowany na ściankę jamy resekcyjnej w trakcie resekcji guza. Cząsteczki zawierające tlenek żelaza są następnie aktywowane w urządzeniu NanoActivator® podczas sześciu jednogodzinnych sesji, poprzez aplikację zlokalizowanego na zewnątrz szybko zmieniającego się pola magnetycznego, co generuje ciepło. W wyniku tego, komórki nowotworowe zostają zniszczone lub uwrażliwione na dalsze metody leczenia, takie jak radioterapia i/lub chemioterapia. Dzięki temu skuteczność dodatkowych terapii wyraźnie wzrasta, podczas gdy tkanki otaczające guz, pozostają nienaruszone.
na zewnątrz szybko zmieniającego się pola magnetycznego, co generuje ciepło. W wyniku tego, komórki nowotworowe zostają zniszczone lub uwrażliwione na dalsze metody leczenia, takie jak radioterapia i/lub chemioterapia. Dzięki temu skuteczność dodatkowych terapii wyraźnie wzrasta, podczas gdy tkanki otaczające guz, pozostają nienaruszone.

Przebieg terapii

Przed rozpoczęciem terapii NanoTherm® należy ustalić, czy znajdujące się w organizmie przedmioty zawierające metal (metalowe wypełnienia, sztuczne złącza, śruby itp.), które umieszczone są w odległości do 40 cm od guza, wymagają usunięcia. Jeśli nie zostaną one usunięte, nagrzeją się podczas terapii. Lekarz prowadzący omówi z pacjentem dalsze kroki. Właściwe leczenie guza za pomocą terapii NanoTherm® jest podzielone na trzy etapy:

1.
Analiza guza

Na początku guz jest mierzony metodą obrazowania, np. przy pomocy tomografii komputerowej (CT), rezonansu magnetycznego (MRI) lub metodą PET. Dzięki temu można optymalnie zaplanować wysokość dawki i miejsce wprowadzenia nanocząsteczek.

2.
Iniekcja nanocząsteczek do guza

Lekarz wstrzykuje lub aplikuje płyn NanoTherm® dokładnie w żądanym miejscu. Podczas pierwszej sesji w urządzeniu NanoActivator®, lekarz umieszcza dostęp, w postaci cewnika, dzięki któremu możliwy będzie bezpośredni pomiar temperatury i monitorowanie obszaru leczenia.

3.
Kilka sesji w zmiennym polu magnetycznym

NanoActivator® jest specjalnie opracowanym urządzeniem medycznym, które generuje zmienne pole magnetyczne, aktywujące nanocząsteczki i powodujące tym samym uzyskanie żądanej temperatury. W przeciągu trzech tygodni pacjent odbywa sześć jednogodzinnych sesji. Obecność osoby towarzyszącej jest mile widziana.

Rezultaty terapii

Od 2011 roku MagForce AG posiada europejski certyfikat CE ("European Certification") i tym samym oficjalne zatwierdzenie terapii NanoTherm® w leczeniu guzów mózgu w Niemczech i we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Skuteczność terapii NanoTherm® została już przebadana klinicznie u około 90 pacjentów z guzami mózgu oraz w badaniach pilotażowych u około 80 pacjentów z, między innymi, rakiem trzustki, prostaty, piersi i przełyku.

Doświadczenie pacjenta

Od oficjalnego dopuszczenia w 2011 roku pacjenci z guzem mózgu są skutecznie leczeni przy pomocy terapii NanoTherm®. Jeden z nich opowiada o swoich doświadczeniach.

Mateusz Dobrowolski
Pacjent z guzem mózgu

Mateusz Dobrowolski, pochodzący z Polski, otrzymał diagnozę guza mózgu przed ukończeniem 30 roku życia. Po tym nastąpiła operacja i dodatkowe próby leczenia. W 2016 roku Matuesz był leczony w Berlinie za pomocą terapii NanoTherm® z oszałamiającym sukcesem. Półtora roku później wrócił na wizytę kontrolną i spotkał się z MagForce, aby udzielić wywiadu i porozmawiać o swoich osobistych doświadczeniach związanych z terapią.

WIĘCEJ

Kontakt centrum terapii

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących centrum terapii proszę zwrócić się telefonicznie pod bezpłatny numer 0800 - 66 46 46 1 (spoza Niemiec: +49 30 - 30 83 80 - 72) lub wysłać e-mail na adres:

Najczęściej zadawane pytania

Po potwierdzeniu diagnozy guza i wprowadzeniu nanocząsteczek zawierających ferrofluidy NanoTherm® następuje właściwe leczenie pacjenta w urządzeniu NanoActivator® polegające na sześciu jednogodzinnych sesjach. Cząsteczki zawierające tlenek żelaza są wprowadzane poprzez zmienne pole magnetyczne w drgania, w celu uzyskania leczniczego efektu. Z reguły sesje te są zaplanowane dwa razy w tygodniu w przeciągu trzech tygodni.

Należy pamiętać, że może okazać się niezbędne usunięcie metalowych przedmiotów znajdujących się w pobliżu guza (np. wypełnień zębów, koron zębowych, implantów, sztucznych stawów) lub zastąpienie ich alternatywą z tworzywa sztucznego. Dlaczego? Wszystkie metale zlokalizowane do 40 cm wokół guza mogą się również rozgrzewać w zmiennym polu magnetycznym.

Zasadniczo sesja w zmiennym polu magnetycznym jest prawie całkowicie pozbawiona bólu i dyskomfortu. NanoActivator® nie powoduje klaustrofobii, która może wystąpić przy tomografii komputerowej (CT) lub rezonansie magnetycznym (MRI). Pacjent leży wygodnie na łóżku, które zapewnia mu indywidualny komfort.

Podczas terapii zgłaszano w przeszłości następujące niepożądane skutki uboczne o różnym stopniu natężenia.

Często (1 do 10 ze 100 pacjentów poddanych terapii):

Głównymi niepożądanymi skutkami ubocznymi obserwowanymi podczas i/lub po terapii przy użyciu NanoActivator® były pocenie się, ogólne uczucie ciepła i niewielki wzrost temperatury ciała do 38°C w obszarze objętym zabiegiem, przyspieszony puls [tachykardia], ból głowy lub wzrost ciśnienia krwi.

Rzadko (1 do 10 z 10 000 pacjentów poddanych terapii):

U niektórych pacjentów zaobserwowano, podczas terapii, drgawki i zaburzenia motoryczne. Jednak w większości przypadków nie były to pierwsze tego rodzaju objawy, ponieważ obserwowano je również przed rozpoczęciem leczenia. Ponadto, u części pacjentów zaobserwowano wzrost temperatury ciała do ponad 38ºC oraz obniżenie ciśnienia krwi (hipotensja).

Nie zaobserwowano żadnych reakcji uczuleniowych lub alergicznych w dotychczas przeprowadzonych badaniach klinicznych.

Elementy składowe terapii NanoTherm®, NanoPlan® i NanoActivator® posiadają w całej UE certyfikat CE dla produktów medycznych do leczenia guzów mózgu.

Terapia NanoTherm® jest dostępna dla pacjentów z Niemiec i zagranicy w wybranych szpitalach w Niemczech. Jeszcze w 2018 roku planowane jest otwarcie centrum terapeutycznego w Lublinie, w Polsce. Wkrótce otwarte zostaną kolejne centra terapeutyczne we Włoszech i innych krajach europejskich.

W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę zwrócić się do informacji dla pacjentów telefonicznie pod bezpłatny numer 0800 - 66 46 46 1 (spoza Niemiec: +49 30 - 30 83 80 - 72) lub do swojego lekarza. Można się również skontaktować z nami poprzez przesłanie e-maila na adres patient-info@magforce.com

Oczywiście wszystkie pytania będą traktowane poufnie i podlegają tajemnicy lekarskiej.