Informace o terapii NanoTherm® používané při léčení mozkových nádorů

 

NanoTherm® terapie je vnitronádorová termoterapie s cílem pomoci pacientům s mozkovými nádory. Může být použitá jako monoterapie nebo v kombinaci s radioterapií a/nebo chemoterapií za účelem zvýšení jejích účinnosti.

Během terapie NanoTherm® je magnetická kapalina vstřikovaná do nádoru ohřívána rychle se měnícím magnetickým polem. Vzniklé teplo ničí rakovinné buňky nebo je činí citlivými vůči dalším terapiím, jako je radioterapie a/nebo chemoterapie; takto dochází ke zvýšení účinnosti dalších způsobů léčby.
Terapie NanoTherm® byla již klinicky testována na asi 90 pacientech s nádory mozku a asi 80 pacientech s jinými nádory, jako je nádor slinivky, prostaty a jícnu.

Firma MagForce AG vlastní značku CE (Evropská certifikace) v Německu a EU 27 na léčbu mozkových nádorů pomocí terapie NanoTherm®.

Zjištěné výhody vyplývající ze spojení terapie NanoTherm® a venkovního ozařování pro léčení mozkových nádorů byly znázorněny na Obrázku 1.

Průběh léčení s použitím terapie NanoTherm®

Terapie prováděna následujícím způsobem:

1. Odstranění kovů v blízkosti mozkového nádoru.

Kovové materiály ve vzdálenostiasi do 40cm od mozkového nádoru je nutné nahradit nekovovým materiálem z plastů, protože kovový materiál se bude během procedury NanoTherm® zahřívat. V případě těchto materiálů jde obvykle o titanové svorky (v kostech lebky), kovové plomby v zubech, korunky a implantáty, endoprotézy ramenního kloubu, kardiostimulátory a defibrilátory. Zákaznické centrum firmy MagForce zajišťuje pomoc v případě, že jsou vyžadoványdodatečné stomatologické zákroky.

2. Zavádění nanočástic do nádoru:
Při plánování terapie NanoTherm® je prvním krokem obvykle měření nádoru zobrazovací metodou (např. zobrazování pomocí magnetické rezonance (Magnetic Resonance Imaging - MRI) a/nebo opozitronové emisní tomografie (Positron Emission Tomography - PET) v kombinaci s počítačovou tomografií (Computed Tomography – CT) nebo jejich spojení). Tyto údaje vyplývající ze zobrazování se používají ke stanovení dávky a polohy pro vstřikování magnetické kapaliny do nádoru.
Minimálně invazivní chirurgický postup se používá pro zavedení magnetické kapaliny do nádoru. Pak následuje umístnění katétru pro měření teploty v léčeném místě, aby bylo možné přímé měření teploty během termoterapii.

3. Termoterapie v zařízení NanoActivator®:

NanoActivator® je zařízení, které bylo vyvinuto speciálně pro terapii NanoTherm®. Generuje homogenní proměnlivé magnetické pole, které je přizpůsobeno částicím NanoTherm®. Během léčby pacient leží na lůžku v zařízení NanoActivator®. Posuvné lůžko má možnost nastavení polohy hlavy pacienta za účelem dosažení maximální terapie a minimálního nepohodlí pro pacienta. V současnosti je v Německu
šest nemocnic, které nabízejí terapii NanoTherm® s použitím zařízení NanoActivator®.

Terapie NanoTherm® je v současnosti dostupná v Berlíně, Kielu, Kolíně nad Rýnem, Münsteru, Göttingenu a ve Frankfurtu:

4. Vedlejší účinky terapie:
Během a/nebo po terapii v zařízení NanoActivator® jsou hlavními hlášenými vedlejšími účinky pocení, pocit horka obecně a v místě léčení, malý růst tělesné teploty do 38 ºC, zrychlený tep (tachykardie), bolesti hlavy nebo vysoký krevní tlak. Během léčby byla u některých pacientů zaznamenána třesavka a motorické poruchy, avšak ve většině případů nešlo o první výskyt a bylo pozorováno také před léčením. Kromě toho byl u malého počtu pacientů zaznamenán růst tělesné teploty nad 38ºC a nízký krevní tlak (hypotenze). Do této chvíle nebyly při klinických zkouškách pozorová napřecitlivělost ani alergické reakce.

Níže jsou uvedeny tři příběhy léčení pacientů, které pomohou pochopit průběh léčení.

Pokud byste chtěli zhodnotit, zda bude terapie NanoTherm® vhodná při vašem aktuálním zdravotním stavu, volejte zdarma na telefonní číslo
  
                              +800-MAGFORCE (+800-62 43 67 23)

z následujících zemí:

Česká republika, Francie, Itálie, Německo, Polsko, Rakousko, Španělsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie 

nebo přímo na telefonní číslo
  
                                            +49 30 - 30 83 80 - 83

Případně můžete poslat e-mail na adresu a naše centrum pro pacienty Vám zašle další personalizované informace a vysvětlí, jak NanoTherm® terapie může být použita ve Vašem konkrétním případě.

Patient Testimonial

 

Kontakt

Volejte zdarma

+800-MAGFORCE (+800-62 43 67 23)

(Česká republika, Francie, Itálie, Německo, Polsko, Rakousko, Španělsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie)

nebo přímo

+49 30 - 30 83 80 - 83.


Případně můžete poslat e-mail na adresu
.