So erreichen Sie uns:

Gebührenfreie Rufnummer

Österreich, Tschechien, Frankreich, Deutschland, Italien, Polen, Spanien, Schweiz, Türkei und Großbritannien
00 800 624 367 23
+ 800 MAGFORCE
Vereinigte Staaten, Kanada, Guam, Puerto Rico und US-Jungferninseln
00 844 833 9623
Rufnummern weitere Länder
Nachricht schreiben
How to reach us:

Toll-free phone number

Austria, Czech Republic, France, Germany, Italy, Poland, Spain, Switzerland, Turkey and Great Britain
00 800 624 367 23
+ 800 MAGFORCE
United States, Canada, Guam, Puerto Rico and US Virgin Islands
00 844 833 9623
Phone numbers for other countries
Write a message

„Ulevilo se mi a jsem nepopsatelně šťastný, že jsem v pořádku.“

M. Dobrowolski, pacient

„Ulevilo se mi a jsem nepopsatelně šťastný, že jsem v pořádku.“

M. Dobrowolski, pacient

Terapie NanoTherm® podrobněji

Podle uvážení ošetřujícího neurochirurga se kapalina s magnetickými nanočásticemi, jež se využívá k terapii NanoTherm®, cíleně vstřikuje do nádoru nebo se aplikuje na stěnu resekční dutiny při resekci (odstraňování) nádoru. Během šesti hodinových léčebných sezení jsou tyto částice obsahující oxid železa rychle aktivovány prostřednictvím zvnějšku aplikovaného, rychle se měnícího magnetického pole v zařízení NanoActivator®, přičemž se vytváří teplo. Vzniklé teplo ničí nádorové buňky nebo je činí citlivými vůči dalším léčebným přístupům, jako je například radioterapie a/nebo chemoterapie. Účinnost těchto dodatečných terapií je tak výrazně zlepšena, zatímco nedochází k poškození okolní tkáně.
rychle se měnícího magnetického pole v zařízení NanoActivator®, přičemž se vytváří teplo. Vzniklé teplo ničí nádorové buňky nebo je činí citlivými vůči dalším léčebným přístupům, jako je například radioterapie a/nebo chemoterapie. Účinnost těchto dodatečných terapií je tak výrazně zlepšena, zatímco nedochází k poškození okolní tkáně.

Průběh léčby

Před léčbou NanoTherm® je třeba objasnit, zda se z těla musí případně odstranit kovové předměty nacházející se ve vzdálenosti do 40 cm od nádoru (kovové zubní výplně, umělé klouby, šrouby apod.) – ty by se jinak během léčby zahřívaly. Ošetřující lékař probere případné další kroky s pacientem. Vlastní léčba nádoru s použitím terapie NanoTherm® je rozdělena do tří kroků:

1.
Analýza nádoru

Nádor se nejprve změří pomocí zobrazovací techniky (např. výpočetní tomografií, magnetickou rezonancí nebo pozitronovou emisní tomografií). Tak lze optimálně stanovit dávku a polohu pro vstřikování nanočástic.

2.
Aplikace nanočástic do nádoru

Lékař vstříkne nebo aplikuje kapalinu používanou pro terapii NanoTherm® přesně na požadované místo. Během prvního léčebného sezení s použitím zařízení NanoActivator® rovněž vytvoří přístup k místu aplikace zavedením katétru pro přímé měření a sledování teploty v oblasti ošetření.

3.
Více aplikací terapie v měnícím se magnetickém poli

Součástí zařízení NanoActivator® je speciálně konstruované lůžko pro pacienty, které vytváří proměnlivé magnetické pole k aktivaci nanočástic, a tím požadované teplo. Pacient absolvuje šest hodinových léčebných sezení během tří týdnů – nejlépe za přítomnosti doprovodu.

Výsledky léčby

Od roku 2010 má společnost MagForce AG evropský certifikát CE („European Certification“), a tím i oficiální schválení terapie NanoTherm® k léčbě mozkových nádorů v Německu a ve všech 28 členských státech Evropské unie. Účinnost terapie NanoTherm® byla již klinicky testována na asi 90 pacientech s nádory mozku a v pilotních studiích na asi 80 pacientech s jinými nádory, jako je nádor slinivky, prostaty, prsu a jícnu.

Zkušenosti pacienta

Od oficiálního schválení terapie NanoTherm® v roce 2011 byli touto léčbou úspěšně léčeni pacienti s nádorovým onemocněním mozku. Jeden z nich zde uvádí své zkušenosti.

Mateusz Dobrowolski
pacient s nádorovým onemocněním mozku

Mateusz Dobrowolski z Polska se dozvěděl diagnózu rakoviny mozku před 30. rokem svého života. Následovala operace a další zkoušky terapií. V roce 2016 se léčil terapií NanoTherm® v Berlíně. Tato léčba u něj byla nadmíru úspěšná. Po roce a půl se dostavil na následné vyšetření a poskytl rozhovor společnosti MagForce, aby pohovořil o svém zotavení a svých individuálních zkušenostech.

VÍCE

Kontaktní centra pro léčbu

Ohledně dalších informací o centrech pro léčbu se na nás prosím obraťte na bezplatné telefonní lince 0800 - 66 46 46 1 (mimo Německo: +49 30 - 30 83 80 - 83) nebo nám pošlete e-mail na adresu:

Nejčastější dotazy

Po potvrzené diagnóze nádoru a podání tekutiny Ferrofluid pro terapii NanoTherm® s obsahem nanočástic se terapie aplikuje pacientovi na lůžku v zařízení NanoActivator® během šesti hodinových léčebných sezení. Při aplikaci jsou částice obsahující oxid železa rozkmitány cíleně působícím proměnlivým magnetickým polem, čímž je dosaženo požadovaného terapeutického účinku. Léčebná sezení se zpravidla provádějí dvakrát týdně po dobu tří týdnů.

Vezměte prosím na vědomí, že před léčbou může být nezbytné odstranit kovové předměty z blízkosti nádoru [např. zubní výplně, korunky, implantáty, umělé klouby] nebo je nahradit plastovými alternativami. Důvod: Všechny kovy ve vzdálenosti do 40 centimetrů od nádoru se mohou v měnícím se magnetickém poli také zahřívat.

Především: Aplikace léčby v magnetickém poli je v podstatě bezbolestná a nezpůsobuje žádné obtíže. Zařízení NanoActivator® pacienta nijak neomezuje jako např. vyšetření výpočetní tomografií (CT) nebo magnetickou rezonancí. Místo toho pacient pohodlně leží na lůžku, které je přizpůsobeno individuálním potřebám pro jeho pohodlí.

WBěhem léčby byly v minulosti hlášeny následující vedlejší účinky s odlišnou četností výskytu.

Časté (1 až 10 ošetřených ze 100):

Během a/nebo po léčbě s použitím zařízení NanoActivator® byly hlášeny jako hlavní vedlejší účinky pocení, pocit tepla celkově a v místě ošetření, mírný nárůst tělesné teploty až na 38 °C, zrychlená tepová frekvence (tachykardie), bolesti hlavy nebo vysoký krevní tlak.

Vzácné (1 až 10 ošetřených z 10 000):

Během léčby byly u některých pacientů pozorovány záchvaty a motorické poruchy, ale ve většině případů se nejednalo o jejich první výskyt, nýbrž byly pozorovány i před léčbou. U malého počtu pacientů bylo navíc zaznamenáno zvýšení tělesné teploty na více než 38 °C a pokles krevního tlaku (hypotenze).

V předchozích klinických studiích nebyla zjištěna žádná přecitlivělost ani alergické reakce.

Komponenty terapie NanoTherm®, software NanoPlan® a zařízení pro aplikaci léčby NanoActivator®, mají v celé EU označení CE jako zdravotnické prostředky pro léčbu nádorů mozku.

Terapie NanoTherm® je k dispozici pacientům z Německa i z jiných zemí ve vybraných nemocnicích v Německu. Ještě v roce 2018 je plánováno otevření prvního léčebného centra v Lublinu v Polsku. Poté budou následovat další léčebná centra v Itálii a jiných evropských zemích.

Ohledně dalších informací se prosím obraťte na personál poskytující informace pacientům na bezplatné telefonní lince 0800 66 46 46 1 (mimo Německo: +49 30 30 83 80 83) nebo na svého lékaře. Můžete nás také kontaktovat na e-mailové adrese patient-info@magforce.com.

Všechny dotazy jsou samozřejmě vyřizovány jako přísně důvěrně a jsou předmětem lékařského tajemství.